logo

Zaczynamy nowy rok przedszkolny!

Zapraszamy Was do lektury newslettera, w którym znajdziecie:

1. KALENDARIUM – co nas czeka w najbliższym czasie?

2. NASZA KADRA – PRZEDSTAWIENIE

3. MISJA PRZEDSZKOLA RODZINNEGO

4. OGŁOSZENIA

  • Zaproszenie na Eucharystię
  • Świetlica popołudniowa
  • Zajęcia gry na keyboardzie
  • Akademia Familijna

5. WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA

 

KALENDARIUM

11.09.2021  |  12:30 – Nawigacja po projekcie – spotkanie dla nowych rodzin. Gliwice, Szkoła Żar

 

11.09.2021  |  16:00 – Eucharystia początek roku szkolnego. Gliwice, parafia św. Gerarda, ul. Wiejska 17

20.09.2021  |  Dzień Przedszkolaka – pasowanie na przedszkolaka w grupach

22.09.2021   Pierwszy Dzień Jesieni

 

NASZA KADRA

Z radością przedstawiamy Wam naszą kadrę, która wkłada całe serce w to, by Wasze dzieci mogły się wszechstronnie rozwijać w atmosferze szacunku i miłości.

Maria Sobczyk

zastępca dyrektora, p. o. dyrektora

Absolwentka Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych na kierunkach zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz nauki o rodzinie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Uczestniczy w Akademii Liderów Edukacji prowadzonej przez Instytut Educare. Już od dawna interesuje się modelem wychowawczym stosowanym w naszym przedszkolu. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała między innymi poprzez praktyki w Przedszkolu „Węgielek” w Katowicach, czy wolontariat w Przedszkolu „Źródło” w Krakowie. Należy do Ruchu Światło-Życie. Fascynują ją ludzie w każdym wieku, bo każdy ma jakąś historię. Lubi się uśmiechać, chodzić po górach i podróżować.

Magda Dziuba

wychowawca grupy Kaczuszek (3-latków)

Ukończyła studia na kierunku: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz studia podyplomowe na kierunku katecheza przedszkolna na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła jako wolontariuszka w czasie zajęć wakacyjnych dla dzieci, wychowawca kolonijny oraz animatorka w sali zabaw dla dzieci. Miłośniczka żużla, siatkówki i sportów zimowych. W wolnym czasie chętnie tworzy kartki okolicznościowe i świąteczne ozdoby.

 

Monika Jonczyk

wychowawca grupy Wróbelków (4-latków)

Absolwentka Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej na kierunku pedagogika o specjalności terapia pedagogiczna z elementami neuroedukacji oraz edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami pedagogiki specjalnej. Doświadczenie pracy z dziećmi zdobyła podczas prowadzenia warsztatów tanecznych oraz zajęć z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w palcówce wsparcia dziennego.

Karolina Wilczek

wychowawca grupy Orzełków (5-latków)

kończyła studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne na Śląskim Uniwersytecie Medycznym oraz pedagogikę na WSBiNoZ. Wychowując się w dużej rodzinie, pokochała dzieci i pracę z nimi. Dodatkowo, będąc wolontariuszką podczas kolonii, w ramach projektu Akademia Przyszłości, w świetlicy czy podczas wyjazdu misyjnego na Ukrainę, miała możliwość pracy z dziećmi w różnych środowiskach. Należy do wspólnoty Wolontariatu Misyjnego Salwator. Bardzo lubi jazdę konną, łyżwy i pływanie.

Karolina Kozik

nauczyciel grupy Kaczuszek (3-latków)

Już wkrótce absolwentka teologii nauczycielskiej na Uniwersytecie Śląskim. Doświadczenie pracy z dziećmi zdobyła jako uczestniczka, a potem animatorka Dzieci Maryi, a także jako opiekunka na koloniach wakacyjnych czy też rekolekcjach letnich. Wspólnota Ruch Światło-Życie, do której należy, uczy ją nieustannego daru posiadania siebie w dawaniu siebie. Uwielbia spacerować, wędrować po górach, a kiedy noc jest ciepła i bezchmurna to patrzy na księżyc, gwiazdy i komety swoim teleskopem.

Paulina Hibner

nauczyciel grupy Wróbelków (4-latków) i Orzełków (5-latków)

Ukończyła studia na kierunku pedagogika opiekuńcza z terapią na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła podczas praktyk studenckich, wyjazdów rekolekcyjnych oraz wolontariatu na letnich półkoloniach. Należy do Ruchu Światło-Życie. Ukończyła kurs Polskiego Języka Migowego. Interesuje się profilaktyką uzależnień i fotografią. Lubi słuchać muzyki, obserwować piękno przyrody oraz tworzyć coś z “niczego” (DIY).

Weronika Wojsyk

nauczyciel grupy Wróbelków (4-latków)

Studentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Pracę z dziećmi rozpoczęła w 2014 roku jako animatorka Dzieci Maryi. Swoje doświadczenie rozwija również prowadząc scholkę dziecięcą w parafii w swojej miejscowości. Była też wolontariuszem w świetlicy środowiskowej „Serdeczni” w Tarnowskich Górach oraz w projekcie „Warsztaty integracyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami”. Brała udział w licznych szkoleniach i warsztatach; m.in.: szkolenie z zastosowania Bum Bum Rurek w nauczaniu dzieci, warsztaty z animacji czasu wolnego, szkolenie z Pozytywnej Dyscypliny dla opiekunów i nauczycieli. W wolnej chwili bardzo lubi spacerować i spędzać czas pośród natury wraz z najbliższymi.

 

Wiktoria Pasek

nauczyciel grupy Orzełków (5-latków)

Ukończyła studia pedagogiczne pierwszego stopnia ze specjalnością edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne na Uniwersytecie Śląskim, obecnie studentka drugiego stopnia tegoż kierunku oraz zarządzania mediami i reklamą na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zafascynowana dziećmi, którym przygląda się z podziwem. Doświadczenie zdobywała jako animatorka grupowa Oazy Dzieci Bożych oraz we własnej rodzinie, otoczona młodszymi kuzynkami i kuzynami. Człowiek wielu zainteresowań, wciąż otwarta na to, co nowe, kochająca wszelką twórczość. Oaza spokoju i wielka miłośniczka kotów.

Magdalena Okaj

nauczyciel j. angielskiego

Ukończyła Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych ze specjalizacją z języka angielskiego. Przez 10 lat uczyła dzieci w szkole językowej Helen Doron Early English. Mama Leona, który uczęszczał do Przedszkola Rodzinnego, oraz Łucji. Uwielbia podróżować, czytać książki, uprawiać pomidory w ogrodzie i jeździć na rowerze.

Justyna Kwaśniok

nauczyciel muzyki i zajęć gry na keyboardzie

Certyfikowana muzykoterapeutka (MT-BC), absolwentka studiów na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej o specjalności muzykoterapia (dyplom z wyróżnieniem). Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I. i IIst. im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach. Aktualnie słuchaczka studiów podyplomowych na kierunku Logopedia. Swoją praktykę zawodową skupia głównie wokół pracy z dziećmi i młodzieżą, w tym także z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwojowymi (m.in. zaburzeniami ze spektrum autyzmu), czy niepełnosprawnością sprzężoną. Od kilku lat z ogromną przyjemnością prowadzi szereg zajęć muzycznych w formacie grupowym i indywidualnym wykorzystując podejście eklektyczne. Obiektem jej zawodowego zainteresowania stała się także praca z wcześniakami i ich opiekunami w środowisku szpitalnym oraz w okresie pohospitalizacyjnym. Stale podnosi swoje kompetencje zawodowe, uczestnicząc w szkoleniach, kursach i konferencjach z zakresu muzykoterapii i edukacji muzycznej w Polsce i za granicą (m.in. w The Louis Armstrong Center for Music and Medicine w Nowym Yorku, czy w Klinice Uniwersyteckiej w St. Polten). Na swoim koncie ma już pierwsze publikacje w czasopismach i książkach specjalistycznych. Uwielbia spędzać czas z dziećmi, które to swoją otwartością, spontanicznością i nieograniczoną kreatywnością inspirują ją do działania.

Joanna Gruba

logopeda

Ukończyła pedagogikę i informatykę na Uniwersytecie Śląskim oraz logopedię i terapię pedagogiczną na Uniwersytecie Opolskim. W 2001 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych. Jest autorką i współautorką narzędzi diagnostycznych, licznych książek naukowych i dydaktyczno-naukowych oraz pomocy logopedycznych. Pracuje jako redaktor naczelna czasopisma „Przegląd logopedyczno-pedagogiczno-psychologiczny”. Jest prezesem Fundacji działającej na rzecz jawności i transparentności w instytucjach naukowych. Cały wolny czas poświęca mężowi i dzieciom. W przedszkolu jest w piątki.

Anna Zuba

psycholog

Ukończyła studia magisterskie ze specjalnością w psychologii wychowawczo-klinicznej dzieci i młodzieży oraz w psychologii klinicznej człowieka dorosłego na Uniwersytecie Śląskim. W 2019r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych (PhD) na Uniwersytecie Poczdamskim.  Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Lubi podróżować, wędrować po górach i czytać książki. Prywatnie szczęśliwa żona Michała i mama Teosia, Zosi, i Julki. W przedszkolu będzie we wtorki i środy od października.

 

MISJA PRZEDSZKOLA RODZINNEGO

Misją Przedszkola Rodzinnego jest wspieranie rodziny w wychowaniu i kształtowaniu dziecka w atmosferze szacunku i miłości, biorąc pod uwagę jego integralny rozwój tak, aby opierając się na fundamencie wartości, odważnie i odpowiedzialnie kroczyło przez życie i osiągnęło świętość.

 

OGŁOSZENIA

Eucharystia na początek roku

Serdecznie zapraszamy wszystkie rodziny i pracowników Przedszkola Rodzinnego oraz Szkoły Podstawowej Żar na Eucharystię na początek roku szkolnego. Chciejmy wspólnie powierzyć Panu Bogu nasze rodziny oraz placówki.

Msza odbędzie się 11.09.2021 o godz. 16.00 w Gliwicach, w parafii św. Gerarda przy ul. Wiejskiej 17.

 

Świetlica popołudniowa

Chcąc ujednolicić zasady w naszych placówkach i ułatwić odbiór dzieci z obu miejsc, wprowadzamy przesuwamy płatną świetlicę o 15 minut. Do 16:15 świetlica będzie bezpłatna, za jednorazowy pobyt dziecka po 16:15 będzie naliczana opłata 10 zł. Jest możliwość wykupienia miesięcznego abonamentu świetlicowego w kwocie 50 zł.

 

Zajęcia gry na keyboardzie

Zapraszamy dzieci z grup Wróbelków i Orzełków na dodatkowe indywidualne zajęcia gry na keyboardzie, które prowadzi p. Justyna Kwaśniok. Koszt jednych 30-minutowych zajęć to 30 złotych. Odbywają się raz w tygodniu w czwartki lub piątki w godzinach między 7:00 a 13:00 (godzina zajęć zostanie wpisana do agendy dziecka). Rodziców, którzy chcieliby zapisać swoje dziecko na zajęcia, prosimy o wypełnienie formularza.

 

Akademia Familijna

 

Zapraszamy małżonków na kursy Akademii Familijnej, które dotyczą tematyki relacji małżeńskich oraz wychowania dzieci. Więcej szczegółów w mailu na ten temat oraz na stronie internetowej: https://www.akademiafamilijna.pl/

 

WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA

Z wielką radością rozpoczęliśmy nowy rok przedszkolny. Cieszymy się, że po wakacjach nasze mury znów wypełniły się dziecięcym śmiechem! Na pewno jesteście ciekawi, co tam u Waszych przedszkolaków…

 

KACZUSZKI

Witamy wszystkie Kaczuszki w naszej grupie. Pierwsze tygodnie w przedszkolu spędzamy na wspólnej zabawie, poznając siebie i nasze zabawki. Z radością mija nam czas na placu zabaw i podczas słuchania bajek czytanych przez panią Madzię i panią Karolinę.

WRÓBELKI

Wróbelki z uśmiechem wróciły do przedszkola i przywitały nowych kolegów i koleżanki na pokładzie! W pierwszych dniach poznały swoją salę i nowe panie, a także zasady panujące w grupie. Słoneczna pogoda umożliwiła wspólne tworzenie tuneli w piasku.

ORZEŁKI

Na początku września Grupa Orzełków świętowała urodziny Agnieszki i Tymka. Z tej okazji cała grupa została obdarowana balonikami, które były świetnym wsparciem w grach i zabawach integracyjnych w grupie. Głównym tematem w pierwszych dniach zajęć były wspólne zabawy, przedszkolaki zapoznały się również z najważniejszymi zasadami panującymi w przedszkolu.