FAQ

Jakie są główne atuty Przedszkola Rodzinnego Węgielek?

Nasze przedszkole to miejsce, które z definicji ma być dla dziecka przedłużeniem domu rodzinnego. Nasz model edukacyjny stawia rodzinę w centrum. Chcemy wspierać rodziców jako pierwszoplanowych wychowawców dziecka, dlatego dbamy o systematyczną komunikację i współpracę między nauczycielem i rodzicami. Realizujemy ten cel przede wszystkim dzięki spotkaniom tutoringowym.

Czym są agendy?

Agenda to rodzaj książkowego kalendarza, w którym wpisujemy sukcesy i zadania naszych przedszkolaków. Agenda służy również do komunikacji między nauczycielem a rodzicami.

Na czym polega tutoring?

W przedszkolu nie ma tradycyjnych zebrań z rodzicami. Każda rodzina ma swojego indywidualnego opiekuna – tutora, z którym spotyka się kilka razy w roku, aby porozmawiać o tym, jak dziecko funkcjonuje w przedszkolu i w domu. Spotkanie odbywa się bez dzieci i z udziałem obojga rodziców. Jest to czas spokojnej rozmowy o tym, co w rozwoju dziecka nas cieszy, a co niepokoi.

Jak często dzieci wychodzą na dwór?

Wyjście na podwórko jest stałym punktem codziennego planu. Nawet gdy zbiera się na deszcz, czy jest chłodno, przedszkolaki wychodzą na dwór, gdyż ruch na świeżym powietrzu jest niezwykle istotny. Jeżeli jest duży mróz, smog czy ulewa, wtedy oczywiście zostajemy w przedszkolu.

Co to jest psychomotoryka?

Realizujemy sprawdzony i przynoszący bardzo dobre efekty program psychomotoryczny. W ramach zajęć z psychomotoryki nasze przedszkolaki wykonują serie ćwiczeń, które rozwijają ich ciało i umysł. Badania naukowe dowodzą, że ćwiczenia na koordynację ruchową wpływają także na uwagę i umiejętność skupienia.

Co oznacza elastyczne czesne?

W naszym przedszkolu nie ma jednej wysokości czesnego dla wszystkich. Nie chcemy, by finanse stały się barierą w dostępie do najlepszej edukacji dla dzieci, a z drugiej strony staramy się swoim postępowaniem wprowadzać ideę solidarności. Czesne jest ustalane z każdą rodziną na indywidualnym spotkaniu w czasie procesu rekrutacji. Więcej o zapisach do przedszkola przeczytacie Państwo w zakładce REKRUTACJA.

Czy Przedszkole Rodzinne Węgielek to placówka katolicka?

Formalnie nie jesteśmy przedszkolem katolickim – placówka nie jest prowadzona przez osoby duchowne czy instytucję formalnie związaną z Kościołem katolickim. Wartości katolickie są jednak osią modelu edukacyjno-wychowawczego w naszym przedszkolu, a obowiązujący system edukacji spersonalizowanej bazuje na filozofii Personalizmu Chrześcijańskiego.

Czy w rekrutacji muszą brać udział oboje rodzice?

Tak.

Czy do przedszkola można dołączyć w każdej chwili?

Tak, pod warunkiem, że jest miejsce w grupie.