Program

Wspieramy rodziców – pierwszoplanowych wychowawców – w intelektualnym, moralnym i fizycznym kształceniu ich dzieci. Przedszkole oferuje edukację spersonalizowaną, całościową i spójną, opartą na poszanowaniu wolności i odpowiedzialności osobistej oraz na chrześcijańskiej wizji osoby ludzkiej. Przedszkole nigdy nie zastąpi Rodziców, ale zawsze służy fachową pomocą, która opiera się na wiedzy o okresach rozwojowych dziecka, na jego obserwacji w środowisku rówieśniczym, na rozwijaniu umiejętności i talentów. Przedszkole utrzymuje więc stały kontakt z rodzicami, przede wszystkim poprzez opiekuna danego dziecka. Rodzicom oferowane są ponadto różnorodne formy kształcenia i doradztwa takie jak wykłady, warsztaty oraz konferencje z zakresu wiedzy o wychowaniu.

Co nas wyróżnia?

  • Model Sternik: Przedszkole Rodzinne bazuje na sprawdzonym modelu edukacyjnym, który w Polsce kilka lat temu zaadaptowali założyciele Stowarzyszenia Sternik. Dziś szkoły i przedszkole Sternika należą do najlepszych placówek edukacyjnych w województwie mazowieckim.
  • Tutoring: W naszym przedszkolu nie odbywają się tradycyjne zebrania z rodzicami. Stawiamy na indywidualne podejście do każdego przedszkolaka i każdej rodziny. Rodzice otrzymują swojego Tutora, z którym omawiają postępy w edukacji i wychowaniu swojego dziecka.
  • Wsparcie rodziny: W naszym modelu najważniejsze są rodziny, a zadaniem wychowawców jest wspierać Rodziców w dziele edukacji i w wychowaniu swoich dzieci. Rodziny tworzące nasze przedszkole znają się i są ze sobą związane. Dbamy o integrację rodzin w Przedszkolu Rodzinnym, by stanowiły dla siebie wsparcie i razem tworzyły wspaniałą atmosferę.
  • Przedszkole przedłużeniem domu: Zdajemy sobie sprawę, że przedszkole powinno być przedłużeniem domu rodzinnego. Dlatego tak ważne jest dla nas, by wartości jakie przekazujemy w przedszkolu były spójne z tymi, jakie wyznaje rodzina.
  • Wartości katolickie: Wychowanie w naszym przedszkolu opiera się na tradycyjnych katolickich wartościach. Uważamy, że dzięki nim nasi wychowankowie zbudują w przyszłości szczęśliwe życie.
  • Bez niebezpiecznych ideologii: żyjemy w czasach, w których na nasze dzieci czyha wiele zagrożeń, w tym niebezpieczne ideologie np. gender, promowane przez niektóre ruchy społeczne i polityczne. Dla rodziców, którzy poszukują bezpiecznego miejsca dla swojego dziecka mamy jedną wiadomość: W naszych przedszkolach taki przekaz się nie pojawi.
  • Wychowanie w cnotach: Wiemy, że o sukcesie człowieka w równym stopniu decyduje dobra edukacja, jak i odpowiednio ukształtowana osobowość. Aby pomóc dzieciom wykształcić swoje wnętrze, od najmłodszych lat uczymy je odpowiednich nawyków i wychowujemy w cnotach.

Program wychowawczy oparty jest o kształtowanie u dzieci dobrych nawyków w trzech obszarach: autonomia, praca i socjalizacja. Przez wykonywanie codziennych prostych zadań czy dyżurów, dzieci odkrywają, że każdy dzień jest doskonałą okazją do pracy nad sobą. Małe – wielkie wyzwania, jak dzielenie się zabawkami, samodzielne ubieranie bucików czy kończenie rozpoczętej pracy i sprzątanie po sobie, dają dzieciom satysfakcję i uczą wytrwałości. Zwracamy szczególną uwagę na kształtowanie nawyków i postaw, ponieważ wierzymy, że osiąganie dobrych wyników dydaktycznych jest konsekwencją dobrze realizowanego programu wychowawczego.

Ponadto stawiamy na naukę przez zabawę oraz wszechstronny rozwój. Dzieci w wieku przedszkolnym muszą kształtować się fizycznie i psychicznie, a rozwój tych dwóch sfer jest ze sobą mocno powiązany. Wiedząc o tym, organizujemy częste zajęcia z psychomotoryki dla naszych podopiecznych.

Nasi wychowankowie są także pod czujną opieką doświadczonego psychologa i logopedy, by w czasie procesu edukacji i wychowania można było zwracać uwagę na wszelkie aspekty ich rozwoju.

Dzieci uwielbiają tworzyć, doświadczać i eksperymentować, poznawać świat wszystkimi zmysłami. Realizujemy ciekawy program dydaktyczny, który rozbudza dziecięcą wyobraźnię i dostarcza wiedzy o otaczającym nas świecie. Przygotowujemy się do nauki czytania, bawiąc się sylabami; uczymy się matematyki w praktyce. Doskonalimy małą motorykę, aby dziecięce rączki były gotowe do kreślenia liter i wykonywania precyzyjnych ruchów. Realizujemy zajęcia muzyczno-rytmiczne i całą masę ciekawych projektów. Wszystko po to, by każdy przedszkolak w radosnej atmosferze rozwijał swój potencjał i intelekt.