logo

O nas

Tworzymy dla dzieci przedszkole, które jest naturalnym przedłużeniem domu rodzinnego. Uważamy, że zadaniem przedszkola jest nie tylko najlepsza edukacja, ale także wychowanie dzieci i wsparcie ich rodziców. Robimy wszystko by kształtować dzieci, przez uczenie tych samych zasad i wartości, które przekazują im rodzice. Wychowujemy swoich małych podopiecznych budując ich wolę w radosnej i pozytywnej atmosferze. Zwracamy szczególną uwagę na kształtowanie nawyków i postaw, ponieważ osiąganie dobrych wyników dydaktycznych jest konsekwencją posiadania silnej osobowości oraz realizowanego programu wychowawczego.

Entuzjazm i osobiste zaangażowanie rodziców i nauczycieli są kluczem naszego przedszkola – chcemy, by do naszego przedszkola przyjmowane były całe rodziny, by wspomagać rodziców w procesie wychowania poprzez szkolenia i wykłady, formację duchową, wsparcie we wspólnocie rodziców oraz tutoring. Na co dzień współpracujemy i korzystamy z doświadczeń Stowarzyszenia Sternik (www.sternik.edu.pl) oraz Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Rodziny WĘGIELEK w Katowicach (www.wegielek.edu.pl).

Jesteśmy jednostką nie prowadzącą działalności gospodarczej, a zatem jesteśmy placówką non-profit. Utrzymujemy się z wpłat czesnego oraz subwencji oświatowej otrzymywanej na każde dziecko uczęszczające do przedszkola.

W naszych placówkach rodzicom i uczniom proponujemy formację duchową, opartą na nauczaniu Kocioła Katolickiego oraz inspirowaną życiem Świętego Josemarii Escrivy, założyciela Opus Dei. Formacja duchowa pomaga uczniowi rozwijać dobre nawyki postępowania i zdobywać cnoty, dzięki którym może dokonywać dobrych wyborów. Ponadto wspiera ona rozwój osobistej relacji z Bogiem i uzdalnia do tego, by w wolności żyć zgodnie z wolą Bożą.