Kadra

Nasze przedszkole nie mogłoby istnieć, gdyby nie osoby, które swoją pracę i serca poświęcają przedszkolakom. Poznajcie naszych nauczycieli!

Rada Zarządzająca

Maria Sobczyk – dyrektor Przedszkola Rodzinnego Węgielek
Hiacynta Kowalczyk – członek Rady Zarządzającej
Sebastian Pontus – członek Rady Zarządzającej
Sebastian Rusak – członek Rady Zarządzającej

Nauczyciele

Sabina Kuźnik – wychowawczyni grupy Kaczuszek

Ukończyła studia na kierunku filologia włoska oraz studia podyplomowe na kierunku edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Wychowana w dużej rodzinie, doświadczenie zdobywała również będąc animatorem młodzieży przygotowującej się
do bierzmowania. Lubi pływanie, spacery i jazdę na rowerze.

Paulina Hibner – nauczycielka grupy Kaczuszek

Ukończyła studia na kierunku pedagogika opiekuńcza z terapią
na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła podczas praktyk studenckich, wyjazdów rekolekcyjnych
oraz wolontariatu na letnich półkoloniach. Od lat należy do Ruchu Światło-Życie, gdzie na co dzień posługuje. Ukończyła kurs Polskiego Języka Migowego. Interesuje się profilaktyką uzależnień i fotografią. Lubi słuchać muzyki, obserwować piękno przyrody oraz tworzyć coś
z “niczego” (DIY). Wychowana na gospodarstwie pokochała wieś
i chętnie przybliża ją innym.

Marta Lewandowska – nauczycielka grupy Wróbelków

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz terapia pedagogiczna. Miała możliwość studiowania w ramach „Erasmus”
w KPH w Grazu. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła podczas kilku lat pracy w przedszkolu, a także jako animator na wyjazdach rekolekcyjnych Ruchu Światło-Życie, Oazy Dzieci Bożych oraz w pracy z Dziećmi Maryi. Bierze udział w licznych szkoleniach i kursach, podnosząc swoje kwalifikacje. Uwielbia przejażdżki na rowerze, spacery, pieczenie ciast
oraz podróże.

Monika Jonczyk – wychowawczyni grupy Orzełków

Absolwentka Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej na kierunku pedagogika o specjalności terapia pedagogiczna z elementami neuroedukacji oraz edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami pedagogiki specjalnej. Doświadczenie pracy z dziećmi zdobyła podczas prowadzenia warsztatów tanecznych
oraz zajęć z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
w placówce wsparcia dziennego.

Patrycja Kozik – nauczycielka grup Wróbelków i Orzełków

Studentka 4 roku Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
na Uniwersytecie Śląskim. Od 6 lat posługuje jako animatorka
w Ruchu Światło-Życie, a także od 4 lat pełni funkcję wychowawcy
w jednostce harcerskiej z najmłodszą grupą, 2. Gromadą Rybnicką,
w Skautingu Europejskim. Przez wiele lat grała w klubie siatkarskim, dlatego kocha aktywność fizyczną – rower, basen oraz piłkę. Kocha pracę z ludźmi, a szczególnie z dziećmi!

Ewa Domagała – nauczycielka grup Wróbelków i Orzełków

Pracuje z nami od wiosny zeszłego roku, prowadząc indywidualne zajęcia w ramach wsparcia psychologicznego. Studentka ostatniego semestru psychologii ze specjalnością w rozwoju człowieka w cyklu życia oraz w psychologii klinicznej człowieka dorosłego na Uniwersytecie Śląskim. Od lat zafascynowana poznawaniem funkcjonowania i rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym. Doświadczenie zdobywała poprzez praktyki
w Przedszkolu „Węgielek” w Katowicach. Czynnie zaangażowana
w Ruch Światło-Życie. W wolnym czasie zajmuje się aktorstwem
w teatrach biblijnych. Spotkania z ludźmi dają jej dużo radości
i energii do działania.

Maria Kluczniok – katechetka

Ukończyła studia magisterskie na kierunku teologia, specjalność nauczycielska, jak również studia podyplomowe z pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy katechetycznej z dziećmi. Współprowadzi grupę Baranków (rodzinne przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej)
w Kluczborku u Księży Sercanów. Od kilku lat fascynuje się Katechezą Dobrego Pasterza i kształci się w jej prowadzeniu. Tą metodą najchętniej prowadzi religię, aby pomóc dzieciom w ich osobistym spotkaniu z Bogiem. Prywatnie żona i mama. Lubi uczyć, piec ciasta, szyć, czytać książki i wędrować po górach. Kocha Boga i trzyma się
z Nim blisko.

Daria Vyschniakova – nauczycielka języka angielskiego

Ukończyła Zaporoski Narodowy Uniwersytet na kierunku filologia angielska. Była właścicielką szkoły językowej. Przez dwa lata pracowała w Chinach. Posiada duże doświadczenie w pracy
z dziećmi jako nauczyciel języka angielskiego ESL (English
as a Second Language). Przez wiele lat pracowała na Ukrainie
jako nauczyciel języka angielskiego na poziomie wczesnoszkolnym
i przedszkolnym. Od kilku miesięcy mieszka z mężem w Polsce.

Justyna Kwaśniok – nauczycielka muzyki

Certyfikowana muzykoterapeutka, magister sztuki, absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Gliwicach oraz Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach a także studiów podyplomowych na kierunku Logopedia. Stale stara się podnosić swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach i kursach
z zakresu muzykoterapii, edukacji muzycznej i logopedii w Polsce
i za granicą. Prowadzi własny gabinet- Laland Muzyka i Terapia.

Bogusława Wojtacha – opieka popołudniowa

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej o specjalności wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe. Nauczyciel dyplomowany z długoletnim stażem pracy. Ukończyła studia podyplomowe z kilku specjalizacji, w tym Zarządzanie Oświatą.
Przez wiele lat prowadziła przedszkole o misji i wizji Przedszkola Rodzinnego. Lubi być zaangażowana w przedsięwzięcia o charakterze społecznym działając na rzecz osób potrzebujących. Lubi Tatry
i piesze wędrówki po szlakach, często wybiera się na wycieczki rowerowe. Prywatnie każdy wolny czas spędza z rodziną, wnuczkiem
i przyjaciółmi.

Zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Magdalena Koniczek – rewalidant, koordynator zespołu PPP (w placówce w środy i piątki)
Karolina Grossmann-Szczepaniec – pedagog specjalny (w placówce codziennie)
Magdalena Szostek – psycholog (w placówce we wtorki)
Ewa Domogała – psycholog (w placówce w poniedziałki)
Joanna Gruba – logopeda (w placówce w piątki)
Monika Jonczyk – terapeuta pedagogiczny (w placówce codziennie)

Sekretariat

Magdalena Krupa
Marta Sulima