logo

Nauczyciele

Maria Sobczyk

zastępca dyrektora, p. o. dyrektora

Maria Sobczyk

Absolwentka Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych na kierunkach zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz nauki o rodzinie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Już od dawna interesuje się modelem wychowawczym stosowanym w naszym przedszkolu. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała między innymi poprzez praktyki w Przedszkolu "Węgielek" w Katowicach, czy wolontariat w Przedszkolu "Źródło" w Krakowie. Należy do Ruchu Światło-Życie. Fascynują ją ludzie w każdym wieku, bo każdy ma jakąś historię. Lubi się uśmiechać, chodzić po górach i podróżować.
Monika Jonczyk

wychowawczyni grupy Orzełków (5-latków)

Monika Jonczyk

Absolwentka Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej na kierunku pedagogika o specjalności terapia pedagogiczna z elementami neuroedukacji oraz edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami pedagogiki specjalnej. Doświadczenie pracy z dziećmi zdobyła podczas prowadzenia warsztatów tanecznych oraz zajęć z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w placówce wsparcia dziennego.
Marta Lewandowska

wychowawczyni grupy Wróbelków (4-latków)

Marta Lewandowska

Pani Marta jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego na kierunku edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz terapia pedagogiczna. Miała możliwość studiowania w ramach „Erasmus” w KPH w Grazu. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła podczas kilku lat pracy w przedszkolu, a także jako animator na wyjazdach rekolekcyjnych Ruchu Światło-Życie, Oazy Dzieci Bożych oraz w pracy z Dziećmi Maryi. Bierze udział w licznych szkoleniach i kursach, podnosząc swoje kwalifikacje. Uwielbia przejażdżki na rowerze, spacery, pieczenie ciast oraz podróże.
Sabina Kuźnik

wychowawczyni grupy Kaczuszek (3-latków)

Sabina Kuźnik

Ukończyła studia na kierunku filologia włoska oraz studia podyplomowe na kierunku edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Z naszym projektem edukacyjnym zapoznała się podczas stażu w Przedszkolu Węgielek w Katowicach. Wychowała się w dużej rodzinie, doświadczenie zdobywała również będąc animatorem młodzieży przygotowującej się do bierzmowania. Lubi pływanie, spacery i jazdę na rowerze.
Karolina Kozik

nauczycielka grup Wróbelków (4-latków) i Orzełków (5-latków)

Karolina Kozik

Studiowała teologię nauczycielską na Uniwersytecie Śląskim. Doświadczenie pracy z dziećmi zdobyła jako uczestniczka, a potem animatorka Dzieci Maryi, a także jako opiekunka na koloniach wakacyjnych czy też rekolekcjach letnich. Wspólnota Ruch Światło-Życie, do której należy, uczy ją nieustannego daru posiadania siebie w dawaniu siebie. Uwielbia spacerować, wędrować po górach, a kiedy noc jest ciepła i bezchmurna, patrzy na księżyc, gwiazdy i komety swoim teleskopem.
Paulina Hibner

nauczycielka grupy Kaczuszek (3-latków)

Paulina Hibner

ukończyła studia na kierunku pedagogika opiekuńcza z terapią na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała podczas praktyk studenckich, wyjazdów rekolekcyjnych oraz wolontariatu na letnich półkoloniach. Od lat należy do Ruchu Światło-Życie, gdzie na co dzień posługuje. Ukończyła kurs Polskiego Języka Migowego. Interesuje się profilaktyką uzależnień i fotografią. Lubi słuchać muzyki, obserwować piękno przyrody oraz tworzyć coś z “niczego” (DIY). Wychowana na gospodarstwie pokochała wieś i chętnie innym ją przybliża.
Justyna Kwaśniok

nauczyciel muzyki i zajęć gry na keyboardzie

Justyna Kwaśniok

Certyfikowana muzykoterapeutka (MT-BC), absolwentka studiów na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej o specjalności muzykoterapia (dyplom z wyróżnieniem). Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I. i IIst. im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach. Aktualnie słuchaczka studiów podyplomowych na kierunku Logopedia. Swoją praktykę zawodową skupia głównie wokół pracy z dziećmi i młodzieżą, w tym także z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwojowymi (m.in. zaburzeniami ze spektrum autyzmu), czy niepełnosprawnością sprzężoną. Od kilku lat z ogromną przyjemnością prowadzi szereg zajęć muzycznych w formacie grupowym i indywidualnym wykorzystując podejście eklektyczne. Obiektem jej zawodowego zainteresowania stała się także praca z wcześniakami i ich opiekunami w środowisku szpitalnym oraz w okresie pohospitalizacyjnym. Stale podnosi swoje kompetencje zawodowe, uczestnicząc w szkoleniach, kursach i konferencjach z zakresu muzykoterapii i edukacji muzycznej w Polsce i za granicą (m.in. w The Louis Armstrong Center for Music and Medicine w Nowym Yorku, czy w Klinice Uniwersyteckiej w St. Polten). Na swoim koncie ma już pierwsze publikacje w czasopismach i książkach specjalistycznych. Uwielbia spędzać czas z dziećmi, które to swoją otwartością, spontanicznością i nieograniczoną kreatywnością inspirują ją do działania J
Magdalena Szostek

psycholog

Magdalena Szostek

Jest absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego na kierunkach: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz psychologia. Jest radosną, towarzyską i otwartą osobą. Lubi muzykę - chętnie śpiewa i gra na gitarze. Jest członkiem Ruchu Światło-Życie. Stale rozwija swoje umiejętności pracy z dziećmi poprzez wykonywaną pracę zawodową jako nauczyciel i psycholog. Szczęśliwa żona i mama.
Joanna Gruba

logopeda

Joanna Gruba

Ukończyła pedagogikę i informatykę na Uniwersytecie Śląskim oraz logopedię i terapię pedagogiczną na Uniwersytecie Opolskim. W 2001 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych. Jest autorką i współautorką narzędzi diagnostycznych, licznych książek naukowych i dydaktyczno-naukowych oraz pomocy logopedycznych. Pracuje jako redaktor naczelna czasopisma "Przegląd logopedyczno-pedagogiczno-psychologiczny". Jest prezesem Fundacji działającej na rzecz jawności i transparentności w instytucjach naukowych. Cały wolny czas poświęca mężowi i dzieciom 😊
Hiacynta Kowalczyk

dyrektor

Hiacynta Kowalczyk

Absolwentka studiów pedagogicznych ze specjalnością zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Na tym samym uniwersytecie uzyskała tytuł logopedy, studiując logopedię i medialną emisję głosu oraz ukończyła zarządzanie oświatą. Od dziesięciu lat związana z projektem „Węgielek” jako nauczyciel wczesnoszkolny, przedszkolny, tutor i logopeda. Odpoczywa najlepiej podczas tańca towarzyskiego i górskich wędrówek. Uwielbia czytać, od kilku lat specjalizuje się również w literaturze dziecięcej. Prywatnie szczęśliwa żona Sławka i mama Laury, Łucji, Klary i Józia. Obecnie na urlopie macierzyńskim.
Anna Zuba

psycholog

Anna Zuba

Ukończyła studia magisterskie ze specjalnością w psychologii wychowawczo-klinicznej dzieci i młodzieży oraz w psychologii klinicznej człowieka dorosłego na Uniwersytecie Śląskim. W 2019r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych (PhD) na Uniwersytecie Poczdamskim. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Lubi podróżować, wędrować po górach i czytać książki. Prywatnie szczęśliwa żona Michała i mama Teosia, Zosi, Julki i Stasia. Obecnie na urlopie macierzyńskim.