logo

Nauczyciele

Hiacynta Kowalczyk

dyrektor

Hiacynta Kowalczyk

Absolwentka studiów pedagogicznych ze specjalnością zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Na tym samym uniwersytecie uzyskała tytuł logopedy, studiując logopedię i medialną emisję głosu oraz ukończyła zarządzanie oświatą. Od dziesięciu lat związana z projektem „Węgielek” jako nauczyciel wczesnoszkolny, przedszkolny, tutor i logopeda. Odpoczywa najlepiej podczas tańca towarzyskiego i górskich wędrówek. Uwielbia czytać, od kilku lat specjalizuje się również w literaturze dziecięcej. Prywatnie szczęśliwa żona Sławka i mama Laury, Łucji, i Klary.
Maria Sobczyk

zastępca dyrektora

Maria Sobczyk

Absolwentka Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych na kierunkach zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz nauki o rodzinie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Już od dawna interesuje się modelem wychowawczym stosowanym w naszym przedszkolu. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała między innymi poprzez praktyki w Przedszkolu "Węgielek" w Katowicach, czy wolontariat w Przedszkolu "Źródło" w Krakowie. Należy do Ruchu Światło-Życie. Fascynują ją ludzie w każdym wieku, bo każdy ma jakąś historię. Lubi się uśmiechać, chodzić po górach i podróżować.
Magda Dziuba

wychowawca grupy Krecików (5-6-latki)

Magda Dziuba

Ukończyła studia na kierunku: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz studia podyplomowe na kierunku katecheza przedszkolna na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła jako wolontariuszka w czasie zajęć wakacyjnych dla dzieci, wychowawca kolonijny oraz animatorka w sali zabaw dla dzieci. Miłośniczka żużla, siatkówki i sportów zimowych. W wolnym czasie chętnie tworzy kartki okolicznościowe i świąteczne ozdoby.
Karolina Wilczek

nauczyciel grupy Krecików (5-6-latki)

Karolina Wilczek

Ukończyła studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, aktualnie studiuje pedagogikę na WSBiNoZ. Wychowując się w dużej rodzinie, pokochała dzieci i pracę z nimi. Dodatkowo, będąc wolontariuszką podczas kolonii, w ramach projektu Akademia Przyszłości, w świetlicy czy podczas wyjazdu misyjnego na Ukrainę, miała możliwość pracy z dziećmi w różnych środowiskach. Należy do wspólnoty Wolontariatu Misyjnego Salwator. Bardzo lubi jazdę konną, łyżwy i pływanie.
Karolina Lindner

wychowawca grupy Jeżyków (4-5-latki); logopeda

Karolina Lindner

Jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na kierunku filologia polska oraz zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego z elementami tańca w Instytucie Doskonalenia Nauczycieli, w Katowicach. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku logopedia i medialna emisja głosu, na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i wciąż pozostaje otwarta na nowe wyzwania naukowe. Mając doświadczenie pracy z dziećmi na każdym etapie edukacyjnym, odkrywa okres przedszkolny jako kluczowy i najbardziej fascynujący. Zachwyca się pracą z dziećmi i traktuje ją jako swoją życiową misję. Interesuje się muzyką, fotografią i czytaniem książek.
Katarzyna Ziemniak

wychowawca grupy Myszek (3-4-latki)Katarzyna Ziemniak

Absolwentka Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu na kierunku zintegrowana edukacja przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna. Ukończyła również II stopień Szkoły Muzycznej im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach - kierunek śpiew klasyczny. Od czasów liceum podczas wakacji lubiła pracować jako niania. Przez ostatni rok pracowała jako nauczyciel w Gminnym Przedszkolu nr 4 w Świętoszowicach. Jej życiową pasją jest uwielbienie śpiewem. Należała do wspólnoty Szkoła Nowej Ewangelizacji, aktualnie współpracuje z Inicjatywą Misjo w Gliwicach i udziela się w młodzieżowej wspólnocie Effatha.
Monika Jonczyk

nauczyciel grupy Myszek (3-4-latki), nauczyciel dodatkowych zajęć tańca

Monika Jonczyk

Absolwentka Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej na kierunku pedagogika o specjalności terapia pedagogiczna z elementami neuroedukacji oraz edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami pedagogiki specjalnej. Doświadczenie pracy z dziećmi zdobyła podczas prowadzenia warsztatów tanecznych oraz zajęć z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w palcówce wsparcia dziennego.
Agnieszka Strzodka

nauczyciel muzyki, nauczyciel dodatkowych zajęć indywidualnych nauki gry na pianinie

Agnieszka Strzodka

Ukończyła studia na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, na kierunku; edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalność: edukacja muzyczna prowadzenie zespołów wokalnych i instrumentalnych oraz przedmioty ogólnomuzyczne. Doświadczenie pedagogiczne zdobyła w pracy z najmłodszymi, prowadząc zajęcia umuzykalniające oraz ucząc gry na instrumentach muzycznych: flet poprzeczny, pianino. Nieustannie poszukuje inspiracji muzycznych, a swoimi odkryciami dzieli się z innymi. Ponadto jest flecistką oraz drugim dyrygentem w Górniczej Orkiestrze Dętej KWK Sośnica”, w której muzykuje już od 5 lat.
Katarzyna Organiściok

nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny

Katarzyna Organiściok

Absolwentka Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją, na kierunku: pedagogika o specjalności pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika).
Aktywna uczestniczka projektu edukacyjnego Erasmus + “AURORA, w którym zdobyła doświadczenie pracy z osobami z niepełnosprawnością. Od lat związana z Ruchem Dzieci Maryi oraz Ruchem Światło-Życie, gdzie oprócz rozwoju duchowego, zdobywała doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Lubi się uśmiechać, podróżować, a także chwytać przygody i przeżywać każdą chwilę jak najlepiej.
Magdalena Szostek

psycholog

Magdalena Szostek

Jest absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego na kierunkach: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz psychologia. Jest radosną, towarzyską i otwartą osobą. Lubi muzykę - chętnie śpiewa i gra na gitarze. Jest członkiem Ruchu Światło-Życie. Stale rozwija swoje umiejętności pracy z dziećmi poprzez wykonywaną pracę zawodową jako nauczyciel i psycholog.
Joanna Gruba

logopeda

Joanna Gruba

Ukończyła pedagogikę i informatykę na Uniwersytecie Śląskim oraz logopedię i terapię pedagogiczną na Uniwersytecie Opolskim. W 2001 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych. Jest autorką i współautorką narzędzi diagnostycznych, licznych książek naukowych i dydaktyczno-naukowych oraz pomocy logopedycznych. Pracuje jako redaktor naczelna czasopisma "Przegląd logopedyczno-pedagogiczno-psychologiczny". Jest prezesem Fundacji działającej na rzecz jawności i transparentności w instytucjach naukowych. Cały wolny czas poświęca mężowi i dzieciom 😊