logo

Zapisy

Czesne:

Przedszkole Rodzinne oferuje edukację dzieci na najwyższym poziomie. Nie chcemy jednak by finanse były barierą dla rodzin chcących zapisać dziecko do naszego przedszkola.

Dlatego w naszej placówce czesne jest dostosowane do możliwości finansowych rodziny. Wysokość czesnego ustalana jest indywidualnie na spotkaniu z dyrektorem finansowym.

Formularz zgłoszeniowy

  Prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Po wysłaniu informacji w ciągu 48 godzin skontaktuje się z Państwem osoba odpowiedzialna za rekrutację do placówki.


  Dziecko

  Jeden wniosek dotyczy tylko jednego Dziecka. Dla kolejnego Dziecka, w razie potrzeby, należy przygotować nowy wniosek

  Rodzeństwo

  Mama

  Tata

  Zgoda

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zarówno Rodziców, jak i Dzieci wskazanych powyżej, przez Fundację na Rzecz Edukacji mieszczącą się w Katowicach(40-749), uL. Pawła Kołodzieja 89a dla celów związanych z procesem rekrutacji i przyjęcia dziecka do Placówki. *